Suoraan sisältöön

Tekninen johtaja
38 / 22.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 38

Vuokrahyvityksen myöntäminen vesivahingosta aiheutuneen remontin vuoksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k, Tietosuojalaki 29 §)

Liite 2

Hakemus 15.2.2022, liite, raportti 25.8.2021

Liite 3

Hakemus 15.2.2022, liite, kuvakaappaus raportista

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hakemus, täydennys 22.2.2022, saate

Liite 8

Hakemus, täydennys 22.2.2022, liite, todistus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50