Suoraan sisältöön

Toimitusjohtaja
53 / 26.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 53

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, Sitowise Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, NRC Group Finland Oy:n ja YIT Suomi Oy:n välisen KAS-vaiheen TAS-tehtävästä ”Pirjontien ja Pirkkolantien maakaasujohdon siirron esirakentamistyöt” sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:50