Suoraan sisältöön

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2
05 / 23.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5

Tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinto (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista työavain KASKO-03-187-20

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:50