Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja


86 / 01.12.2020Fullständigt dokument (pdf)
PDF-dokumentet innehåller information (bland annat för sökande av ändring) som inte finns på webbsidan.
Innehåll:


§ 86

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-012972 (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 4

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 5

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 7

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 8

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 9

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Bilaga 10

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:38