Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
182 / 09.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 182

Tutkimuslupa tutkimukseen Vanhusväestöön liittyvät kiireelliset sosiaalihuollon tehtävät ja niiden arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 27.11.2019

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 27.11.2019, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 27.11.2019, liitteet

Liite 4

Tutkimuslupahakemus 27.11.2019, täydennys 3.12.2019, liite, tietosuojaseloste

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38