Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
137 / 17.10.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 137

Tutkimuslupa tutkimukseen Korkea-annoksisen influenssarokotteen tehokkuus 65 vuotta täyttäneillä – FinFluHD-tutkimus (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 25.9.2019

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 25.9.2019, liite, tiedote

Liite 4

Tutkimuslupahakemus 25.9.2019, liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38