Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
122 / 06.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122

Päivystysavun 116 117-numeroon liittyvä yhteistyö ja kustannusten jakaminen HUS:n ja Helsingin kaupungin välillä (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus Päivystysavun 116 117-numeroon liittyvästä yhteistyöstä ja kustannusten jakamisesta

Liite 2

Liite 1. Sopimus Päivystysavun 116 117-numeroon liittyvästä yhteistyöstä ja kustannusten jakamisesta

Liite 3

Liite 2. Sopimus Päivystysavun 116 117-numeroon liittyvästä yhteistyöstä ja kustannusten jakamisesta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38