Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
86 / 27.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 86

Kanta-palvelujen palvelukuvausten hyväksyntä, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen ja vanhojen potilastietojen arkistointipalvelun käyttöönotto (pdf) (html)

Liite 1

KANTA Palvelukuvauksen hyväksyntä HKI

Liite 2

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston palvelukuvaus

Liite 3

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelukuvaus

Liite 4

Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38