Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
57 / 12.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 57

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-007752 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus, HOIKE-tutkimus, täydennetty

Liite 2

Allekirjoitussivu tutkimuslupahakemukseen, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Liite 3

Tutkimuslupahakemus, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Liite 4

Tutkimussuunnitelma, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito, päivitetty

Liite 5

Tutkimussuunnitelman lyhennelmä, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Liite 6

Tutkimuslupahakemus, liite, tutkimusluvan päätökset, HUS

Liite 7

HUS - tutkimusrekisterin potilasrekisterin rekisteriselosteen, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Liite 8

Saatekirje, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Liite 9

Hus jatkotutkimuslupa, Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38