Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
37 / 03.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 37

Tutkimuslupa tutkimukseen ”K-0 toiminnan vaikuttavuus pitkittyneiden kiusaamistilanteiden käsittelyssä ja ratkaisuun päätymisessä” (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 11.5.2021

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 11.5.2021, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Liite tutkimuslupahakemukseen

Liite 4

K-0 Palautekysely yhteistyökumppaneille

Liite 5

Tutkimuslupahakemus, täydennys 25.5.2021, liite, palautekysely

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38