Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
31 / 17.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 31

Tutkimuslupa tutkimukseen "Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun avohuollon välinen yhteistyö Helsingissä" (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

11.5.21 Vaikutustenarvioinnin lomake

Liite 4

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Liite 5

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, saate lastensuojelun sosiaalityöntekijät

Liite 6

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, saate kotipalvelun perhetyöntekijät

Liite 7

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, kysely sosiaalityöntekijät

Liite 8

Tutkimuslupahakemus 10.3.2021, kysely perhetyöntekijät

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38