Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
09 / 10.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 9

Päätös tutkimusluvasta Service på svenska? (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 29.1.2021

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 29.1.2021, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus, täydennys 7.2.2021, liite, suostumuskirje

Liite 4

Tutkimuslupahakemus, täydennys 7.2.2021, liite, rekisteriseloste

Liite 5

Tutkimuslupahakemus, täydennys 7.2.2021, liite, vaikutustenarviointi


§ 9

Beslut om forskningstillstånd Service på svenska? (pdf) (html)

Liite 1

Forskningstillståndsansökan 29.1.2021

Liite 2

Forskningstillståndsansökan 29.1.2021, forskningsplan

Liite 3

Forskningstillståndsansökan 7.2.2021, bilaga, samtyckesbrev

Liite 4

Forskningstillståndsansökan7.2.2021, bilaga, registerberskrivning

Liite 5

Forskningstillståndsansökan7.2.2021, bilaga, konsekvensanalys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38