Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
97 / 23.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 97

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-011702 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus,Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluissa

Liite 2

Tutkimussuunnitelma, Helsinkiläisten jälkihuollossa olleiden nuorten osallistumista tukeneet ja heikentäneet tekijät psyykkisessä hyvinvoinnissa, oireissa ja palveluissa

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38