Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
51 / 29.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 51

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-006749 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus

Liite 2

Research plan

Liite 3

Infokirje

Liite 4

Suostumuslomake

Liite 5

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38