Suoraan sisältöön

Asiakkuusjohtaja
25 / 16.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 25

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden työntekijöiden oikeus lounasseteleiden käyttöön ajalle 1.10.-31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Lounassetelit palvelut ja luvat rakennusvalvontapalvelut 1.10.-31.12.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38