Suoraan sisältöön

Liikuntajohtaja
43 / 08.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 43

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, saate 7.9.2020

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, liite, kuvat vahingosta

Liite 4

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, liite, korjauskustannuslaskelma

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, liite, maalauserittely

Liite 6

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, liite, työerittely

Liite 7

Vahingonkorvausvaatimus 31.8.2020, liite, varaosaerittely

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38