Suoraan sisältöön

Liikuntajohtaja
14 / 04.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 14

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, saate

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, liite, kuvat

Liite 4

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, saate 20.1.2020

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, maalauserittely

Liite 6

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, työerittely

Liite 7

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, varaosaerittely

Liite 8

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, korjauskustannuslaskelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38