Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
152 / 29.07.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 152

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Liite 3 Hakija 3

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Liite 5 Hakija 5

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 10

Liite 10 Hakija 10

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Liite 13 Hakija 13

Liite 14

Liite 14 Hakija 14

Liite 15

Liite 15 Hakija 15

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 18

Liite 18 Hakija 18

Liite 19

Liite 19 Hakija 19

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38