Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
146 / 16.07.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 146

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat_De som sökt understöd

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 6


§ 146

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen tillföljd av covid-19-epidemin (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat_De som sökt understöd

Liite 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Liite 3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Liite 4

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Liite 5

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)

Liite 6

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38