Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
79 / 04.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 79

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Liite 5 Hakija 5

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Liite 19 Hakija 19

Liite 20


§ 79

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen tillföljd av covid-19-epidemin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p.)

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Liite 5 Hakija 5

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 9

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 10

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 11

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 14

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 15

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 18

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 19

Liite 19 Hakija 19

Liite 20

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38