Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
68 / 28.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 68

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneentaloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Liite 11 Hakija 11

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Liite 13 Hakija 13

Liite 14

Liite 14 Hakija 14

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Liite 17 Hakija 17

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38