Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
62 / 26.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 62

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneentaloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 3 Hakija 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Liite 9 Hakija 9

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Liite 11 Hakija 11

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Liite 13 Hakija 13

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 23

Liite 23 Hakija 23

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 26

Liite 26 Hakija 26

Liite 27

Liite 27 Hakija 27

Liite 28

Liite 28 Hakija 28

Liite 29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 30

Liite 30 Hakija 30

Liite 31

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38