Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
56 / 25.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 56

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Liite 9 Hakija 9

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Liite 11 Hakija 11

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Liite 13 Hakija 13

Liite 14

Liite 14 Hakija 14

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Liite 17 Hakija 17

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 21

Liite 21 Hakija 21

Liite 22

Liite 22 Hakija 22

Liite 23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 24

Liite 24 Hakija 24

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 26

Liite 26 Hakija 26

Liite 27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 28

Liite 28 Hakija 28

Liite 29

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38