Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
53 / 22.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 53

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 7 Hakija 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Liite 9 Hakija 9

Liite 10

Liite 10 Hakija 10

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Liite 15 Hakija 15

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Liite 17 Hakija 17

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Liite 19 Hakija 19

Liite 20

Liite 20 Hakija 20

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38