Suoraan sisältöön

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö
19 / 18.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 19

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Avustuksen hakijat

Liite 2

Liite 2 Hakija 2

Liite 3

Liite 3 Hakija 3

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Liite 5 Hakija 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Liite 8 Hakija 8

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Liite 20 Hakija 20

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 22

Liite 22 Hakija 22

Liite 23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 28

Liite 28 Hakija 28

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38