Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
47 / 15.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 47

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Liite 2 Hakija 2

Liite 3

Liite 3 Hakija 3

Liite 4

Liite 4 Hakija 4

Liite 5

Liite 5 Hakija 5

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Liite 8 Hakija 8

Liite 9

Liite 9 Hakija 9

Liite 10

Liite 10 Hakija 10

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Liite 13 Hakija 13

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Liite 15 Hakija 15

Liite 16

Liite 16 Hakija 16

Liite 17

Liite 17 Hakija 17

Liite 18

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38