Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
42 / 14.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Liite 8 Hakija 8

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Liite 10 Hakija 10

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Liite 14 Hakija 14

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Liite 20 Hakija 20

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 22

Liite 22 Hakija 22

Liite 23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 29

Liite 29 Hakija 29

Liite 30

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 31

Liite 31 Hakija 31

Liite 32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 33

Liite 33 Hakija 33

Liite 34


§ 42

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 De som sökt understöd

Liite 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 4

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 5

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 8

Liite 8 Hakija 8

Liite 9

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 10

Liite 10 Hakija 10

Liite 11

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 12

Liite 12 Hakija 12

Liite 13

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 14

Liite 14 Hakija 14

Liite 15

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 16

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 17

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 18

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 19

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 20

Liite 20 Hakija 20

Liite 21

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 22

Liite 22 Hakija 22

Liite 23

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 24

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 25

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 26

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 27

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 28

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 29

Liite 29 Hakija 29

Liite 30

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 31

Liite 31 Hakija 31

Liite 32

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Liite 33

Liite 33 Hakija 33

Liite 34

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38