Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
38 / 12.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 38

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 11

Liite 11

Liite 12

Liite 12

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 23 k)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 23 k)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 k)

Liite 19

Decision in english

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38