Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
31 / 07.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 31

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen hakijat

Liite 2

Liite 2 Hakija 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Liite 6 Hakija 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 8

Liite 8 Hakija 8

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 30

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 33

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 34

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 35

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 36

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 37

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 38

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 39

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38