Suoraan sisältöön

Elinkeinojohtaja
23 / 29.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 23

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen saajat De som beviljas understöd_290420

Liite 2

Decision in english


§ 23

Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämradeekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin (pdf) (html)

Liite 1

Avustuksen saajat De som beviljas understöd_290420

Liite 2

Decision in english

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38