Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
11 / 05.05.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11

Sosiaali-ja terveysviraston hallinnon henkilöstön siirto sosiaali- ja terveystoimialalla hallintopalveluihin 1.6.2017 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Hallinto, työnantajapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 2

Hallinto, henkilöstöresurssipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 3

Hallinto, kehittämisen ja toiminnan tuki, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 4

Hallinto, lakipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 5

Hallinto, talous-ja strategiapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 6

Hallinto, asiakasmaksut ja perintä, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 7

Hallinto, hankinta ja kilpailutus, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 8

Hallinto, tilahallinto, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 9

Hallinto, toimistopalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 10

Hallinto, tukipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 11

Hallinto, tietotekniikkapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 12

Hallinto, tietojärjestelmäpalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 13

Hallinto, arkti, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 14

Hallinto, viestintä, henkilösiirrot 1.6.2017

Liite 15

Avoimien vakanssien siirto, hallinto 1.6.2017

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38