Suoraan sisältöön

Liikuntajohtaja
50 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 50

Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Avauspöytäkirja

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Vertailutaulukko liikesalaisuudet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38