Suoraan sisältöön

Liikuntajohtaja
08 / 22.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8

Vahingonkorvausvaatimus koskien huippukokouksesta 16.7.2018 aiheutunutta taloudellista tappiota (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, Varustamo J.L. Runeberg

Liite 2

Asian siirto, Helsingin poliisilaitos

Liite 3

Vuokrasopimus, Varustamo Oy J.L. Runeberg

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38