Suoraan sisältöön

Perusopetusjohtaja
05 / 31.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen -kehittäen ja kokeillen (pdf) (html)

Liite 1

OPH.hakemus: Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen

Liite 2

Kyvykkyysjohtaminen budjetti

Liite 3

ohje opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilostokoulutuksen 2019 hakijoille

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
15.03.2018 11:36