Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslian viranhaltijapäätöksien arkisto

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Kansliapäällikkö/U (31.12.2017 asti)
Kansliapäällikkö/U (31.5.2017 asti)
Kansliapäällikkö (31.5.2017 asti)

Hallinto-osasto
Hallintojohtaja
Tiedonhallintapäällikkö (31.5.2018 saakka)

Elinkeino-osasto
Elinkeinojohtaja
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

Henkilöstöosasto
Henkilöstöjohtaja

Oikeuspalvelut
Kaupunginlakimies    
Kaupunginlakimies (31.5.2018 saakka)

Talous- ja suunnitteluosasto
Rahoitusjohtaja
Hankintajohtaja
Hankintajohtaja (31.5.2018 saakka)

Viestintäosasto

Markkinointipäällikkö
Osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö
Viestintäpäällikkö, sisäinen viestintä 
Viestintäpäällikkö, sisällöntuotanto 
Johtava asiantuntija 
Viestintäpäällikkö (31.12.2018 asti)

Tietotekniikka- ja viestintäosasto
Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Tietotekniikkapäällikkö
Viestintäpäällikkö
Viestintäpäällikkö (31.12.2018 saakka)
Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja (31.5.2018 saakka)
Tietotekniikkapäällikkö (31.5.2018 saakka)JAA
05.03.2019 08:12