Suoraan sisältöön

HKL viranhaltijapäätökset arkisto

Viranhaltijoiden päätökset osastoittain:
 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Toimitusjohtaja

Liikennöintiyksikkö

Yksikön johtaja

Kunnossapitoyksikkö

Yksikön johtaja

Infra- ja kalustoyksikkö

Yksikön johtaja

Toiminnanohjausyksikkö

Yksikön johtaja

Yhteiset palvelut

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja/U

Hallintopäällikkö

Vanhemmat asiakirjat

Aiempi organisaatio (ennen 1.1.2016)05.12.2019 20:40