Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
26 / 10.12.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 142

Edustus: Vastaanotto Guggenheim museon arkkitehtuurikilpailun jatkoon päässeille arkkitehdeille (pdf) (html)


§ 143

Edustus: Latvian presidentti Andris Bērziņšin ja delegaation vierailu Kaupungintalolla 28.1.2015 (pdf) (html)


§ 144

Edustus: Helsingin Markkinointi Oy:n asiakas- ja sidosryhmätilaisuus 25.3.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oyn sähköpostiviesti


§ 145

Edustus: Suomen Kuntaliiton Piiri2015-tapahtuman iltajuhla Kaupungintalolla (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Kuntaliiton sähköpostiviesti


§ 146

Edustus: Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n 50-vuotisjuhla Kaupungintalolla (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39