Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
25 / 26.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 140

Edustus: Nordic Conference 2015, pohjoismainen sosiaalialan konferenssi Helsingissä 10. - 12.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Talentia ry:n kirje


§ 141

Edustus: ISACM 2015 -kongressi Helsingissä 23. - 26.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

ISACM 2015 -kongressin järjestelytoimikunnan kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39