Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
24 / 21.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 132

Edustus: Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu ja toteuttaminen -kilpailuseminaari 3.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkisuunnitteluviraston kirje


§ 133

Edustus: Lux Helsinki valofestivaalin kutsuvierastilaisuus 8.1.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje


§ 134

Edustus: Varhaiskasvatuslautakunnan päivällinen Kaupungintalolla 27.1.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatusviraston kirje


§ 135

Edustus: Alvar Aalto -mitalin jakotilaisuus ja Arkkitehtuurinpäivän seminaari Kaupungintalolla 3.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Arkkitehtuurimuseon kirje


§ 136

Edustus: Ulkosuomalaisparlamentin istunto Helsingissä 22. - 23.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Suomi-Seura ry:n kirje


§ 137

Edustus: International Conference on Computational Social Science Helsingissä 8. - 11.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopiston kirje


§ 138

Edustus: European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA) konferenssi Helsingissä 15. - 18.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kirje


§ 139

Edustus: LUCIn vuosikokous Helsingissä 23.–27.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Sähköpostiviesti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39