Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
22 / 29.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 117

Edustus: Laulu-Miehet -mieskuoron juhla Kaupungintalolla 10.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Laulu-Miehet -mieskuoron sähköpostiviesti


§ 118

Edustus: Kansallisen Veteraanipäivän konsertti 27.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje


§ 119

Edustus: Valtakunnallinen saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaari 2015 Suomenlinnassa Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Saaristoasiain neuvottelukunnan kirje


§ 120

Edustus: The 5th EMES International Research Conference on Social Enterprise konferenssi Helsingissä 30.6. - 3.7.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry FinSERNn kirje

Liite 2

Konferenssin alustava ohjelma


§ 121

Edustus: ETYJ 2015 Helsingissä 6. - 10.7.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Sähköpostiviesti


§ 122

Edustus: XI kansainvälinen Jean Sibelius viulukilpailu Helsingissä 23.11. - 3.12.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Sibelius-Seuran kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39