Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
21 / 20.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 114

Edustus: Applied Inverse Problems (AIP) konferenssi Helsingissä 25. - 29.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje


§ 115

Edustus: Pohjoismainen Ainedidaktinen konferenssi NOFA 5 Helsingissä 27.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston sähköpostiviesti


§ 116

Edustus: EAERE kongressi Helsingissä 24. - 26.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopiston kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39