Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
20 / 08.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 107

Edustus: SENN2015 -konferenssi Helsingissä 12. - 15.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Työterveyslaitoksen kirje


§ 108

Edustus: Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices -konferenssi Helsingissä 6. - 8.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Jyväskylän yliopiston kirje


§ 109

Edustus: EFRR 2015 -kongressi Helsingissä 6. - 9.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

EFRR 2015 -kongressin järjestelytoimikunnan kirje


§ 110

Edustus: XP 2015 Helsinki - 16th International Conference on Agile Software Development -konferenssi Helsingissä 25. - 29.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopiston kirje


§ 111

Edustus: European College of Veterinary Ophthalmologists ECVO -kongressi Helsingissä 28. - 31.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

ECVO2015 -konferenssin järjestelytoimikunnan kirje


§ 112

Edustus: Helsingin kaupungin vastaanotto Pietarissa Helsinki-keskuksessa Suomi-talossa 25.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vierailuohjelma


§ 113

Edustus: Senaatintorin uuden vuoden tapahtuman kiitostilaisuus (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Markkinointi Oy:n kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39