Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
17 / 08.09.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 98

Edustus: Alueellisen maanpuolustuskurssin vastaanotto 2.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Aluehallintoviraston kirje


§ 99

Edustus: Brasilian koulualus Brazilin vierailu Helsinkiin 11.-14.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Merisotakoulun sähköpostiviesti


§ 100

Edustus: JA-YE Alumni Europen konferenssi Helsingissä 3.-7.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

JA-YE Alumni Finland ry:n kirje


§ 101

Edustus: EU:n Climate-KIC-outreach -ohjelman vieraat Helsingissä 10. - 12.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristökeskuksen kirje


§ 102

Edustus: EBAN Helsinki 2014 – European Business Angels Conference Helsingissä 17. - 18.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Finnish Business Angels Network, FiBAN sähköpostiviesti


§ 103

Edustus: NBC2015 symposium Helsingissä 18. - 21.5.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotatekniikan laitoksen sähköpostiviesti


§ 104

Edustus: Intian presidentin Pranab Mukherjeen ja delegaation vierailu Kaupungintalolla 15.10.2014 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39