Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
16 / 22.08.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 91

Edustus: Stadin Silakkamarkkinoiden vastaanotto 8.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Sataman kirje


§ 92

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä tulokaspäivä Kaupungintalolla 1.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Oiva Akatemian kirje


§ 93

Edustus: HYKS:n Hyytymishäiriökeskuksen EAHAD järjestön vuosikokous Helsingissä 11. - 13.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

HYKS, EAHAD 2015 kokouksen kirje


§ 94

Edustus: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan 50-vuotisjuhlatilaisuus kaupungintalolla 2.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helka ry:n kirje


§ 95

Edustus: Energiansäästöneuvottelukunnan vastaanotto Kaupungintalolla 22.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Rakennusviraston kirje


§ 96

Edustus: Krunikan festarin kamarimusiikkikonsertti Kaupungintalolla 6.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Meri-Helsingin musiikkiopiston kirje


§ 97

Edustus: Itä-Helsingin Musiikkiopiston ja Ahrensburgin kaupungin nuorisosinfoniakonsertti Kaupungintalolla 1.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Itä-Helsingin musiikkiopiston kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39