Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
14 / 17.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 86

Edustus: Helsinki Summer School Kaupungintalolla 13.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki Summer School'in kirje


§ 87

Edustus: Aleksanteri-konferenssi 2014 Helsingissä 22. - 24.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Aleksanteri-instituutin kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39