Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
13 / 10.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 81

Edustus: Oiva Akatemian järjestämä CityJam -tapahtuma Kaupungintalolla 8.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Oiva Akatemian kirje


§ 82

Edustus: Kultaisen Helsinki-mitalin saajien juhla 12.6.2014 (pdf) (html)


§ 83

Edustus: Helsinki laulaa -tapahtuma Kaupungintalolla 17.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Pirkko Lahden sähköpostiviesti


§ 84

Edustus: Taidepoliittinen tapahtuma Kaupungintalolla 10.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Baltic Circle Festival, Q-teatterin sähköpostiviesti


§ 85

Edustus: Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla Kaupungintalolla 6.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Moniheli ry:n kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39