Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
12 / 28.04.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 73

Edustus: Ruotsinkielisen työväenopiston konsertit Kaupungintalon juhlasalissa 3.10. ja 17.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Ruotisnkielisen työväenopiston hakemus


§ 74

Edustus: Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves ja delegaatio Kaupungintalolla 13.5.2014 (pdf) (html)


§ 75

Edustus: Turkin suurlähetystön tilaisuus kaupungintalolla 15.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Turkish Embassy


§ 76

Edustus: Pikaluistelumaiden Euroopan kokous Helsingissä 2. - 4.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vastaanottopyyntö


§ 77

Edustus: Finnish Film Affair -tapahtuma Helsingissä 23. - 25.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki International Film Festival, hakemus


§ 78

Edustus: Maanpuolustuskorkeakoulun Kadettikoulun tilaisuus Kaupungintalolla 28.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Maanpuolustuskorkeakoulu, Kadettikoulu


§ 79

Edustus: Taideapurahojen ja kulttuuripalkinnon jakotilaisuus 11.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vieraanvaraisuus Kulttuurikeskuksen taideapurahojen jakotilaisuudessa 11.11.2014


§ 80

Edustus: Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan seminaari 20.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 7.4.2014

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39