Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
09 / 27.03.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 63

Edustus: Rakennusvalvontaviraston Kaupunki murroksessa? -seminaari Kaupungintalolla 24.4.2014 (pdf) (html)

Liite 1

KNKjuhlaseminaariEmpiresaliversio2.pdf


§ 64

Edustus: Eurobest 2014 -tapahtuma Helsingissä 1. - 3.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Eurobest and City Hospitality 2014


§ 65

Edustus: Sveitsin Liittopresidentti Didier Burkhalterin ja delegaation vierailu Kaupungintalolla 7.4.2014 (pdf) (html)


§ 66

Edustus: Suomenkielisen työväenopiston konsertit Kaupungintalon juhlasalissa 7. - 10.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suomenkielinen Työväenopiston konsertit


§ 67

Edustus: Kansainvälinen Rakentamisen projektinhallinnan ja rakentamistalouden konferenssi Helsingissä 5. - 6.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n kirje


§ 68

Edustus: Social Innovators Connected 2014 -konferenssi Helsingissä 6. - 9.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Yhteismaa ryn vastaanotto 6.8.2014


§ 69

Edustus: Arctic15 startup- ja kasvuyritystapahtuma Helsingissä 26. - 28.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

ArcticStartup Media Oyn hakemus


§ 70

Edustus: Itsenäisyyspäivän aaton isänmaallinen konsertti Kaupungintalolla 5.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Poliisilaulajat ry

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39