Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
08 / 07.03.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 52

Edustus: Fulbright Center 12.5.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Fulbright Center


§ 53

Edustus: European Registrars Conference (ERC2014) -konferenssi Helsingissä 9. - 10.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suoimen Kansallisgalleria ERC2014


§ 54

Edustus: Kansainvälinen hoitotyön konferenssi ICN/APN Helsingissä 18. - 20.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Suomen sairaanhoitajaliiton hakemus vastaanoton järjestämiseksi


§ 55

Edustus: Ulkoasiainministeriön suurlähettiläskokouksen vastaanotto Kaupungintalolla 26.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Ulkoasiainministeriön kirje 3.3.2014


§ 56

Edustus: Euroopan terveyssosiologiyhdistyksen ESHMS kongressi Helsingissä 28. - 30.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirje


§ 57

Edustus: DocMus-tohtorikoulun kansainvälinen konferenssi Helsingissä 4. - 5.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Sibelius Akatemia, DocMus-tohtorikoulun kirje


§ 58

Edustus: EARS - Europe-Asia Roundtable Sessions Kaupungintalolla 4.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

EARS, hakemus


§ 59

Edustus: Kansainvälinen RESER konferenssi Helsingissä 11. - 13.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Teknologian tutkimuskeskus VTT konferenssi


§ 60

Edustus: Kansainvälinen tiedekonferenssi ESTC2014 Helsingissä 16. - 18.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Aalto-yliopiston sähköpostiviesti


§ 61

Edustus: Eurooppalainen plastiikkakirurgian kurssi, erikoislääkärikuulustelu sekä EBOPRAS viralliset kokoukset Helsingissä 7. – 12.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

HYKS Plastiikkakirurgian klinikan kirje


§ 62

Edustus: Pohjoismainen NordiCHI 2014 -konferenssi Helsingissä 26. - 30.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

NordiCHI-konferenssin osanottajien vastaanottotilaisuus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39