Suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja/V
07 / 28.02.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 49

Edustus: Kansainvälinen Asteroids, Comets, Meteors -konferenssi Helsingissä 30.6. - 4.7.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Fysiikan laitoksen hakemus vieraanvaraisuudesta


§ 50

Edustus: GPEN 2014 -kokous Helsingissä 27.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin yliopisto, GPEN kokous


§ 51

Edustus: Maahanmuuttotutkijoiden kansainvälinen ETMU Days -konferenssi Helsingissä 23. - 24.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

ETMU days-konfererenssin vastaanotto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:39